Идентитет

Име: Lamp en Licht Online B.V., acting under the name of "lampaisvetlina.mk"

Деловна адреса: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nederland

Телефонски број:

Адреса за е-пошта: [email protected]

Регистарски број: 67722415

ДДВ број: NL857149039B01

 

Цени и информации

Сите наведени цени вклучуваат ДДВ и се подложни на очигледни програмерски грешки и грешки при пишување. Ние не сме одговорни за варијации (на боја) поради квалитетот на екранот. Цените се без трошоци за испорака. Ако се наплаќаат какви било трошоци за испорака, тоа ќе биде јасно наведено пред склучувањето на договорот.

 

Извршување на договорот

Пред склучувањето на договорот, се поставуваат информации на веб-страницата коишто јасно го опишуваат начинот и терминот во рамките на којшто нарачката ќе биде испорачана. Нарачките во секој случај ќе бидат испорачани во рок од 30 дена. Ако одредени стоки не можат да се испорачаат (навреме), ќе бидете информирани за тоа. Во таков случај, вие можете или да се договорите за новиот датум на испорака, или за понудената алтернатива или да го прекинете договорот бесплатно. Го задржуваме правото да не испорачуваме на одредени локации или одредени подрачја, доколку транспортот треба да се одвива преку море, со тоа предизвикувајќи значителни трошоци за транспорт.

 

Право на повлекување

Амате право да го откажете овој договор во рок од 30 дена без да наведете причина. Периодот на откажување ќе истече по 30 дена од денот на којшто ќе добиете, или трета страна којашто не е испорачувачот и е посочена од вас, ќе добие физичка сопственост на последната стока.

За да го остварите правото на откажување, мора да нѐ информирате за вашето решение да го откажете овој договор со јасна изјава (пр. писмо испратено по пошта, факс или е-пошта). Можете да го користите прикачениот модел на образец за откажување, но не е задолжително.

Lamp en Licht Online B.V.

Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nederland

[email protected]

За да биде во рамките на рокот на откажување, доволно е да го испратите вашиот допис којшто се однесува на спроведувањето на вашето право за откажување пред да истече периодот на откажување.

 

Ефекти од откажување

Ако го откажете овој договор, ќе ви ги надоместиме сите плаќања што сме ги примиле од вас, вклучувајќи ги трошоците за испорака (освен дополнителните трошоци коишто произлегуваат ако сте избрале тип на испорака што се разликува од најевтиниот тип на испорака што го нудиме), без непотребно доцнење и во секој случај не подоцна од 14 дена од датумот на којшто сме информирани за вашата одлука да се повлечете од овој договор. Надоместокот ќе ви ги исплатиме со користење на истите начини на уплата како што сте ги користеле за иницијалната трансакција, освен ако изречно не сте се согласиле поинаку; во секој случај, нема да имате никакви трошоци како резултат на тој надомест. Ние можеме да го задржиме надоместокот додека не ни се врати стоката или додека не ни испратите доказ дека сте ја пратиле назад стоката, кое и да настапи прво.

Потребно е да ни ја испратите назад стоката или да ни ја предадете без непотребно доцнење и во секој случај не подоцна од 30 дена од датумот на којшто ќе ни го пренесете вашето повлекување од овој договор. Крајниот рок ќе биде исполнет ако ни ја вратите назад стоката пред да истече периодот од 30 дена Вие ќе мора да ги поднесете директните трошоци за враќање на стоката. Само вие сте одговорни за секаква намалена вредност на стоката, којашто произлегува од ракување различно од она што е потребно за да се воспостави природата, карактеристиките и функционирањето на стоката.

 

Уплата

Уплатата мора да се изврши со користење на методот на плаќање наведен во текот на постапката на нарачување и – каде што е применливо – на веб-страницата. Ако не успеете да ја исполните обврската за плаќање, ќе ве информираме за ова и ќе ви овозможиме дополнителни 14 дена за да ја извршите обврската за плаќање. Ако не успеете да платите за време на тие 14 дена, вие ќе должите казнена камата за износот што го должите, а ние ќе имаме право да ви ги наплатиме сите трошоци за вонсудска наплата што ќе произлезат.

Консолидирана сметка на FittinQ B.V. (CoC 17208874, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert) се користи за собирањето на уплатите.

 

Гаранција и сообразност

Кога нарачувате од нас, имате право на статутарна гаранција.  Гарантираме дека стоката ги исполнува наведените спецификации и барањата за квалитет што може да ги очекувате.

 

Рекламации

Ако имате рекламација, информирајте нѐ колку што е можно поскоро (видете ги деталите за контакт погоре). Ќе ја разгледаме вашата рекламација колку што е можно поскоро и ќе добиете конкретен одговор во рок од 14 дена. Ако не сте задоволни со начинот на којшто е разгледана рекламацијата, исто така може да ја поднесете на Европската ODR платформа http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Завршни одредби

Договорот подлежи на холандските закони. Овој избор на закон не е во спротивност со заштитата што ја имате во согласност со задолжителното право во вашето место на живеење. Ако задолжителното право не наведува поинаку, сите спорови што произлегуваат од договорот со вас ќе бидат поднесени до надлежниот холандски суд, во областа каде што имаме регистрирано наша канцеларија.